tisdag 5 juni 2007

Blomsterbloggen?


Jag var på föredrag om "Den goda jorden": världens bästa odlingsjordar förstörs genom byggande av industri, bostäder och vägar.
Samtidigt som världens befolkning växer och kämpar för bättre levnadsstandard.
Samtidigt som oljefyndigheterna minskar.
Samtidigt som klimatet blir varmare och torrare på många stora odlingsområden.
Samtidigt som stora odlingsytor tar i anspråk för etanolproduktion.

Regnskogarna huggs ner för sojaodling, vilket ger klimatpåverkan . . .

Läs gärna på www.dengodajorden.se !

Inga kommentarer: