fredag 20 juli 2007

Ni-reform på g.


Har du också märkt det? Den smygande ni-reformen?
När Bror Rexed införde du-reformen på 1960-talet, blev vi mer jämställda i Sverige.
Men nu tilltalas jag till och med på vårdcentralen med NI. För mig betecknar det tilltalet ett avståndstagande. "Jag är inte bekant med dig, och vill inte bli det heller."
När filmer översätts från engelskans utmärkta YOU, så anstränger man sig för att dela på DU och NI. Är inte det en missriktad överambition?
Kan vi inte hjälpas åt, att bevara det enkla tilltalet DU? Eller skall vi börja kalla varandra "doktor Andersson, fru Pettersson och adjunkt Lindström"?
Den med högst rang lägger bort titlarna! -- "Herr Svensson, vi säger väl DU?" -- "Ja, tack doktor Andersson!"

Inga kommentarer: