onsdag 1 augusti 2007

1800-talets skräpÖdet för detta "kylskåp" från förr är beseglat. Ingen kan längre rädda ruinen från naturens egen kraft. Rotsystemet från aspen kommer snart att ha vräkt omkull resterna av mänsklig ansträngning. Skada? På sätt och vis. Men också lugnande, hoppingivande om den läkande kraft, som kommer att hela planeten efter mänsklighetens framfart.

Inga kommentarer: