fredag 16 maj 2008

Paradiset ligger i Rödbo ...
. . . i en återupplivad plantskola, där gamla växter, som rotat sig där de blivit kvarlämnade. Mellan de uppväxta har nuvarande ägaren anlagt gångar och bord med plantor att köpa.

Inga kommentarer: