måndag 27 oktober 2008

på dikeskanten


Motljusbild tagen från botten av "modern skyttegrav" -- dvs ett dike på toppen av det före detta sandtaget, nu igenplanterat. Just här utkämpades förr strider mellan svenskar och norrmän. Och på den tiden fick de gräva för hand ...

Inga kommentarer: