onsdag 26 november 2008

lekplats ...


. . . för länge sen, skulle barnen ställt in sina låtsas-kor (grankottarna) i raka rader i "ladugården" mellan granrötterna.
Den naturliga oredan på bilden passar väl nu, när mjölkkor hålls i lösdrift.

Inga kommentarer: