fredag 1 maj 2009

vattenvandring utmed Solbergsån

EU's vattendirektiv håller på att installeras. Våra vattendrag (sjöar, åar, hav) klassas efter Hög, God, Måttlig, Otillfredsställande och Dålig kvalitet. Remisstiden går ut den 1 september 2009.
Är du intresserad av ämnet? Vattenmyndigheten har kartor och klassningar tillgängliga på webben. Via länken VattenInformationsSystem kan du söka dig till vattenkartan.

Just nu har riset lagt sig framför trumman, så att lax inte kan vandra förbi längre upp i ån ... Vem åtgärdar att vattenfåran är framkomlig för laxen? Länsstyrelsen?

Inga kommentarer: