måndag 15 juni 2009

vilda blommors dag 2009 ...

. . . i Kungälvs kommun firades med vandring på Äggdals marker vid Tofta herrgård söder om Marstrandsvägen. Varje år, söndagen före midsommar, bjuds allmänheten in av Naturskyddsföreningen, på en guidning i sin egen kommun. Vår kunniga guide kunde namnen på alla växter vi pekade på.Följande växter "kryssade" jag, en liten bråkdel av de 2000 arter som finns i Sverige: bergglim – blodrot – blåbär – blåklocka – blåmonke – brunört – daggkåpa – darrgräs – duvnäva – engelsk fetknopp – flädervänderot – gråbo – gråfibbla – gräddmåra – grässtjärnblomma – gul fetknopp – gulmåra – gulsporre – gulvial – gåsört – gökblomster – hagfibbla – hallon – harklöver – johannesört – jordklöver – jungfru Marie nycklar – jungfrulin – kabbleka – kamäxing – kattfot – knapptåg – kråkklöver – kungsljus – kungälvsbjörnbär – kustbaldersbrå – käringtand – kärleksört – kärrtörel – luddlosta – luddtåtel – lundtrav – nyponros – olvon – oregano – renlav – röllika – salmbär (blåhallon) – skogsklöver – smultron – smörblomma – stinknäva – strandgyllen – strandkvanne – styvmorsviol – svartkämpar – svärdslilja – tjärblomster – trift (strandgossar) – vitklöver – vitmåra – vitmåra – vårbrodd – älggräs – ängsbräsma – ängsnyckel – ängssyra – ärenpris

Inga kommentarer: