tisdag 28 maj 2013

avloppsrening så in i vassen . . .

Koppla trekammarbrunnen till en växtreningsanläggning! 99,9% av fosforn upptas i växtbädden, som består av vass på sandbotten i marktätad damm.
Efter besök i Holmsjö, Blekinge, så är studiecirkeln övertygad om, att välja naturlig rening när högre krav på enskilda avlopp krävs av kommunen.
Länken till företaget: http://miljo-tjanst.se/
En villatomt pryds av anläggningen! Se nedan!
Inga kommentarer: