tisdag 8 maj 2007

Kan det bli vackrare?


Att komma hem till en sådan fägring, efter att ha shoppat i sta'n ...
Då glömmer man sin frustation över att Göteborg är en stad med hjärtinfarkt i pulsådern E6. Det förslag jag lagt fram till Vägverket, att bygga en bro rakt över Tingstadstunneln spolades rakt av. I USA kan dom köra bil i flera lager ovanpå varann, här skulle vi inte kunna utnyttja befintliga på- och avfarter och lägga många nya körfält över älven på en bro. (Det är väl för bra, för att kunna genomföras.)

Inga kommentarer: