måndag 7 maj 2007

Kvibergs överskottslager


Dagens äventyr: tripp med lastbilen till Överskottslagret, för att leta efter maskeringsnät. Det fanns, men ack, så dyrt! Det får kvitta. En annan lösning får användas. En okänd dam köpte dock några kvadratmeter, eftersom familjen arrenderat mark av kommunen och efter att ha rensat sly, upptäckte man, att det stod ett bilvrak där. Och vem tar kostnaden för att rensa i naturen? Inte dom. Så nu skulle dom maskera vraket ...
Men hunden har fått upp spåret!

Inga kommentarer: