tisdag 14 oktober 2008

FOSSIL-fri FRAMTID

Jag har fått chansen att delta i en FRAMTIDSGRUPP i min kommun. (Och ändå är inte framtiden den längsta delen av mitt liv ...!)

Visserligen gäller det "bara" vårt närområde, men här kanske man kan påverka mest? Genom sitt eget agerande och sina egna val.

Däremot är det inte mitt/vårt eget val, att Posten och City-Mail har, i den heliga konkurrensens namn, börjat trafikera vår byväg 2 ggr om dagen. Osmart utveckling! Post- och tele-styrelsen VAKNA! Koldioxid-utsläpp HELT i onödan.

Klimatsmart förslag: Kör varannan dag med posten och varannan dag med City-Mail. Eller: företagen lägger anbud på ett distrikt, som man sedan sköter under ett år, två år, eller vad som är lämpligt. Nu är det helt FEL, i alla fall!