lördag 18 oktober 2008

mer om framtidsgruppenVårt tätort, i Kungälvs kommun, har tappat service: matbutiken har blivit närbutik (med kioskpriser), distriktssköterskan har försvunnit, bensinstationen med kiosk har lagt ner. Dagisar, förskola, skola, äldreboende och pizzeria fungerar bra.

En tätort behöver ca 3000 invånare, för att ge underlag för service. Kommunen befrämjar nybyggnation. Är orten attraktiv för nya invånare att satsa på? Kan vi, som redan bor här, bidra med aktiviteter som ökar dragningskraften?

Vad har vi för värden redan?

Det skall bli spännande att se, om det nya sättet, att involvera oss invånare på ett tidigt skede av planarbetet, ger något nytt.